• A FALCO kiváló minőségű faalapú laptermékeket állít elő
A FALCO kiváló minőségű faalapú laptermékeket állít elő

FALCO Zrt. környezet- és munkavédelmi politikája

A környezet- és munkavédelem vezetési irányelveink részét képezi. A mindennapokban gyakorolt környezetvédelemmel és munkabiztonsággal járulunk hozzá vállalatunk fenn- maradásához és sikerességéhez. Környezet- és munkavédelmi politikánk valamint az abban foglaltak meg- valósítása cégcsoportunk minden munkatársára érvényes világszerte.

Azáltal, hogy a faalapanyagú laptermékek gyártásához a fűrésziparból származó másodlagos anyagokat, csomagolási és lakossági begyűjtésből származó fahulladékot is felhasználunk, gyakorlatilag azt biztosítjuk, hogy a fa, mint szűkös nyersanyagforrás, kiemelten megbecsült szerepet kap. Arra törekszünk, hogy a bekerülő anyagok kihasználtsága maximális legyen. Így érjük el a beszállítóinkkal együtt- működve azt, hogy a lehető legkisebb környezetterheléssel járó hatékony termelést folytassuk.

 

•  Biztosítjuk, hogy ne kerüljön szennyeződés a vizekbe, a talajba vagy a levegőbe.

•  A hulladék újrahasznosításban a maximumra törekszünk.

•  A vegyi anyagokat környezetbarát és  biztonságos módon dolgozzuk és használjuk fel, valamint raktározzuk és semmisítjük meg.

A feldolgozási, termelési folyamatokban keletkezett másodlagos anyagokat újrahasznosítjuk, vagy ahhoz használjuk fel, hogy kibocsátás-semleges energiát állítsunk elő. Amennyiben a keletkezett hulladékot a folyamataink során nem tudjuk felhasználni, a partnereinknél keresünk újrahasznosítási lehetőségeket. Az energiafogyasztásunkat folyamatosan nyomon követjük és a felhasználás minimalizálásra törekszünk.

Meggyőződésünk, hogy a munkahelyi baleseteket és foglalkozási ártalmakat minimalizálni lehet. Munkatársaink és külső partnereink biztonságát azonos fontosságúnak tekintjük. A munkahelyek és munkafolyamatok kialakításánál a legújabb ismereteket vesszük figyelembe.

Törekszünk arra, hogy az új létesítmények, technológiák, berendezések és gépek kialakítása a lehető legbiztonságosabban és egészséget nem veszélyeztető módón történjen, valamint az üzemeltetésük során a felmerülő kockázatokat minimálisra csökkentsük.

Kötelezettséget vállalunk minden, a tevékenységünkre vonatkozó, környezet- és munkavédelmi törvény és előírás betartására. Belső szabályozásaink eredményeképpen gyakran a törvényi előírásokat is meghaladó mértékben felelősen cselekszünk.

Rendszeres tájékoztatással, oktatások és továbbképzések megtartásával bővítjük munkatársaink, valamint üzleti partnereink szaktudását és felelősségtudatát a környezet-és munkavédelem érdekében. Intenzív párbeszédet folytatunk az érdekelt körökkel. Tájékoztatjuk őket környezet- és munkavédelmi intézkedéseinkről és a telephelyeinkről kiinduló környezeti hatásokról.

A célunk, hogy a bevitt anyagok mennyiségét maximalizáljuk, hogy ezáltal költséghatékony termelést érjünk el, a lehető legkisebb környezetre gyakorolt hatás mellett.


Szombathely, 2015. július

Novák Tibor - Vezérigazgató

CSÚCSMINŐSÉGŰ
TERMÉKEK

VEVŐI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE
KEDVEZŐ ÁRAKON

KÖZEL 80 ÉVES GYÁRTÓI
TAPASZTALAT

GYORS REAKCIÓ A PIACI- ÉS
TECHNOLÓGIA VÁLTOZÁSOKRA

Copyright © 2019. FALCO Zrt. Minden jog fenntartva. | Impresszum | Adatvédelem

developed by _ Y