T-20 jelű Faforgács szárítás FS-UTWS technológia P151 jelű pontforrásának folyamatosan mért folyó hónapot megelőző havi átlag kilépő por emissziója:

Legutóbbi frissítés:

2021.10.04.

Tárgyhó:

2021. szeptember

Por koncentráció:

3,3

mg/Nm3

Por határérték (BAT-AEL):

10

mg/Nm3

Por koncentráció a határérték %-ban:

 33

%

A fenti táblázatban megadott kibocsátási érték normál állapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), száraz véggázra vonatkozik, mért oxigéntartalomra meghatározva – a jogerős VA/KTHF-KTO/725-25/2021. iktatószámú EKHE határozat szerint.