• A FALCO kiváló minőségű faalapú laptermékeket állít elő
A FALCO kiváló minőségű faalapú laptermékeket állít elő

FALCO Zrt. környezet- és munkavédelmi politikája

A környezet- és munkavédelem területe kiemelt szerepet kap vezetési irányelveink között. A terület vállalatunk mindennapjaiban is nagy hangsúlyt kap, így a mindennapokban gyakorolt környezetvédelemmel és munkabiztonsággal járulunk hozzá vállalatunk sikerességéhez. Környezet- és munkavédelmi politikánk, valamint az abban foglaltak cégcsoportunk minden munkatársára világszerte érvényes és kötelező jellegű.

Azáltal, hogy a faalapanyagú laptermékek gyártásához elsősorban a csomagolási és lakossági begyűjtésből származó fahulladékot, illetve fűrésziparból származó másodlagos anyagokat használunk fel, azt biztosítjuk, hogy cégünknél a fa, mint szűkös nyersanyagforrás kiemelten megbecsült szerepet kap. Arra törekszünk, hogy a technológiába bekerülő anyagok kihasználtsága maximális legyen, ezáltal pedig a beszállítóinkkal együttműködve elérjük, hogy a lehető legkisebb környezetterheléssel járó, hatékony és fenntartható termelést folytathassunk.

 

  • Biztosítjuk, hogy ne kerüljön szennyeződés a környezetünkbe
  • A hulladék újrahasznosításban a maximumra törekszünk
  • A vegyi anyagokat környezetbarát és  biztonságos módon dolgozzuk és használjuk fel, valamint raktározzuk és semmisítjük meg.


A feldolgozási, termelési folyamatokban keletkezett másodlagos anyagokat a fenntarthatóság és életciklus-szemlélet jegyében újrahasznosítjuk, vagy ahhoz használjuk fel, hogy biomasszából állítsunk elő energiát. Amennyiben a keletkezett hulladékot a folyamataink során nem tudjuk felhasználni, egyéb alternatív újrahasznosítási lehetőségek után kutatunk. Az energiafogyasztásunkat folyamatosan nyomon követjük és a felhasználás minimalizálásra törekszünk. Vállaltunk egymást követő két évben elnyerte az ”Energiatudatos Vállat” és „Energiahatékony Vállalat” címet, melyre nagyon büszkék vagyunk.
 
Meggyőződésünk, hogy a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak bekövetkezését minimalizálni lehet, így munkavédelmi tevékenységünket folyamatosan monitorozzuk, optimalizáljuk, a vezetőség, az üzemvezetők visszajelzései és a témában felmerülő új irányelvek, nézőpontok szerint. Mind a saját, mind pedig a külsős cégek munkavállalóinak biztonságára és egészségvédelmére nagy hangsúlyt fektetünk. A munkahelyek és munkafolyamatok kialakításánál a legújabb technológiai ismereteket vesszük figyelembe.
Törekszünk arra, hogy az új létesítmények, technológiák, berendezések és gépek kialakítása, létesítése a lehető legbiztonságosabban és az egészséget nem veszélyeztető módon történjen, valamint az üzemeltetésük során felmerülő kockázatot minimálisra csökkentsük.

Kötelezettséget vállalunk minden, a tevékenységünkre vonatkozó, környezet- és munkavédelmi törvény és előírás betartására. Belső szabályozásainknak köszönhetően gyakran a törvényi előírásokat is meghaladó mértékben felelősen cselekszünk.

Rendszeres tájékoztatással, oktatások és továbbképzések megtartásával bővítjük munkatársaink, valamint üzlettársaink szaktudását és felelősségtudatát a környezet-és munkavédelem területén. Intenzív párbeszédet folytatunk a külső és belső érdekelt felekkel a környezet- és munkavédelmi intézkedéseinkről, tevékenységünkből származó környezeti hatásokról.

A célunk, hogy a bevitt nyersanyagok mennyiségét minimalizálva, az újrahasznosítást előtérbe helyezve világszínvonalú termékeket állítsunk elő, a lehető legkisebb ökológiai lábnyom mellett.


Szombathely, 2020. július 17.
Novák Tibor - Vezérigazgató
Talasz Marco - Műszaki igazgató

 FALCO Zrt. Környezet- és munkavédelmi politikája 2020. (pdf)


 

CSÚCSMINŐSÉGŰ
TERMÉKEK

VEVŐI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE
KEDVEZŐ ÁRAKON

KÖZEL 80 ÉVES GYÁRTÓI
TAPASZTALAT

GYORS REAKCIÓ A PIACI- ÉS
TECHNOLÓGIA VÁLTOZÁSOKRA

Copyright © 2020. FALCO Zrt. Minden jog fenntartva. | Impresszum | Adatvédelem

developed by _ Y